please wait, site is loading

Undervisning og links

Inspiration til undervisningsforløb med udgangspunkt i ‘Hr. og Fru Afrika’
 
Målgruppe: 9.-10.kl., gymnasieniveau
Fag: Dansk, engelsk, historie, mediefag, billedkunst, samfundsfag og AT-forløb.
 
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i, hvordan Afrika bliver repræsenteret i det danske mediebillede og opfordrer til overvejelser om, hvilken rolle medier og fortælleformer spiller for vores dominerende forestillinger. Materialet lægger også op til en mere kreativ og selvreflekterende proces med oplæg til, hvordan eleverne med enkelt udstyr – fx blot en mobiltelefon og en computer – i lyd og billeder kan skabe deres egne hverdagsfortællinger som pendant til udstillingen.
 
Undervisningsmaterialet er delt op i to, og kan anvendes enkeltvis eller samlet: